Xuất khẩu lao động

Rating: 9.0 / 10 (615 votes)

Hỗ trợ Nợ Phí Lên Đến 80%

Sau khi nhập cảnh sang Nhật Bản làm việc khoản phí này sẽ được trừ vào lương của người lao động trong thời gian 3-5 tháng đầu làm việc

Ngoài khoản nợ phí nói trên, chi phí ăn, học, phí đơn hàng sẽ được đóng chia thành 3 giai đoạn theo quy định.

Hỗ trợ 100% chi phí khám sức khỏe trước thi tuyển

Hỗ trợ khai hồ sơ, phỏng vấn tại nhà trong trường hợp giãn cách xã hội mùa dịch

Đối với các trường hợp thuộc diện con em thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các trường hợp có giấy xác nhận của địa phương thuộc diện nghèo, cận nghèo sẽ được giảm 50% học tiếng tại Việt Nam tương ứng 6 triệu đồng !

NHẬT BẢN mở đường bay thương mại tiếp nhận thực tập sinh từ 03/2022

 

 

33 Triệu (Lương cơ bản)
30 Triệu (Lương cơ bản)
29 Triệu (Lương cơ bản)
30 Triệu (Lương cơ bản)
29 Triệu (Lương cơ bản)
31 Triệu (Lương cơ bản)
37 Triệu (Lương cơ bản)